آموزش کاربردی ادبیات در حوزه‌های علمیه
81 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدرسه علمیه نواب رشته تخصصی ادبیات
نام استاد/نام دانشجو : محسن مشرفی