نرم افزار مدیریت محتوا (برای تولید فرهنگ موضوعی)
90 بازدید
محل ارائه: موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح سازه و محتوا
زبان : فارسی
این نرم افزار یک CMS است که با درج فیلدهای خاص توسط کاربر، خروجی‌های محتوایی مانند فهرست سوالاتی که متن پاسخگوی آنهاست، یا درخت موضوعی محتوا، قابل دست‌یابی است.