پایگاه مکتوبات خطی علامه حسینی طهرانی قدس‌سره
478 بازدید
محل ارائه: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1385
نوع : سایت
عنوان فعالیت طراح و مجری
زبان : فارسی
بیش از پنج هزار صفحه از یادداشت‌های خطی مرحوم علامه طهرانی در این مجموعه اسکن شده است و به همراه نمایه بر متن که قابلیت جستجو را فعال می‌کند ارائه گردیده است.