کارگاه آموزشی مدل توسعه و پیشرفت با اقتباس از نگرش اسلام
82 بازدید
محل ارائه: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی