تربیت مدرس برای کارگاه‌های نگرشی دیگر (براساس منطق سیستم‌ها)
93 بازدید
محل ارائه: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی