تدریس مکاسب محرمه (با تاکید بر روش‌شناسی اجتهاد)
85 بازدید
محل ارائه: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1391
زبان : فارسی
زبان : فارسی