دوره کلام جدید
85 بازدید
محل ارائه: کلاس ائمه جماعات منتخب طهران
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چهار جزوه در مورد ذاتی و عرضی دین، پلورالیزم ، قلمرو دین ، حقوق بشر ، شبهات بر قوانین اسلام
دانلود