تقریرات درس خارج اصول کفایه ، آیت‌الله فلسفی
93 بازدید
محل ارائه: مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد مقدس
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هشت سال تقریرات درس خارج اصول کفایه آیت الله فلسفی در مدرسه آیت‌الله خویی در مشهد مقدس