تقریرات درس خارج فقه (کتاب مکاسب) درس آیت‌الله فلسفی
89 بازدید
محل ارائه: مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد مقدس
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هشت سال خارج فقه مکاسب بیع و خیارات - درس آیت‌الله میرزا علی آقای فلسفی رحمه‌الله علیه