حجاب و مدیریت احساس
94 بازدید
ناشر: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب، به حجاب به‌صورت یک سیستم نگاه شده است که قسمت پردازش‌گر آن، ارتباط میزان پوشش با میزان موفقیت در مدیریت احساس است.