کانون تفکر و مدل‌های تصمیم‌سازی
89 بازدید
ناشر: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب، هویت کانون تفکر و تفاوت آن با جلسات مشورتی بررسی شده است و الگوریتم تصمیم‌سازی در پنج مرحله عرضه گردیده است.