نان در اسلام (چرخه از تولید تا مصرف نان با اقتباس از نگرش اسلام)
78 بازدید
ناشر: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب، مسیر تولید نان، از دانه تا مصرف نان در خانه، موضوع‌شناسی شده و گزاره‌های دین در این رابطه کشف و مورد تحلیل و استخراج راهبرد قرار گرفته است. روش‌شناسی تحقیق با جزئیات به تفصیل ذکر شده است.