راهنمای تحقیق، با اقتباس از نگرش اسلام به علم و هستی، سطح مقدماتی
86 بازدید
ناشر: دار العلم
نقش: نویسنده
شابک: 964-7669-21-6
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به راهبردهای تحقیق و عملیات قدم‌به‌قدم مورد نیاز در یک تحقیق که منجر به مدل‌سازی شود پرداخته است. ارائه الگوریتم تحقیق مدل‌سازانه و نحوه تولید شبکه مسائل از موضوع تحقیق، نقاط مرکزی مباحث کتاب هستند.