استراتژی نرم‌افزاری جهان اسلام
79 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازتعریف ماموریت حوزه‌های مختلف در جهان اسلام، با تاکید بر «سیستم‌سازی تمدنی» محتوای اصلی این مقاله است.