احیاء دیجیتال نسخ خطی را یک گام به پیش ببریم
70 بازدید
محل نشر: پیام بهارستان » اردیبهشت 1385 - شماره 59 »(5 صفحه - از 38 تا 42)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، با توصیه به نمایه زدن بر متون خطی و تدوین نرم‌افزار براساس این نمایه‌ها، جستجوی موضوعی و کلیدمفهومی در نسخ خطی قابل اجرا شده است و در یک نمونه عینی در مجموعه مکتوبات خطی علامه حسینی طهرانی قدس‌سره که بیش از پنج هزار صفحه است عرضه شده است.